1. جعفر مهرآبادی , بیژن قهرمان , کاظم اسماعیلی , اعتبارسنجی برخی از روش های پیش بینی عمق تعادل حفره آبشستگی , دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۳۱
 2. شیما تاج آبادی , بیژن قهرمان , علی نقی ضیائی , مقایسه دو نگرش متفاوت فاصله ی دو مجموعه بر ریزمقیاس سازی فراکتالی درجه حرارت (مطالعه موردی: مشهد) , اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۹
 3. پروین جعفری , کاظم اسماعیلی , بیژن قهرمان , تاثیر رطوبت پیشین بستر بر تلفات انتقال سیلاب ناگهانی در رودخانه فصلی , دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹
 4. پروین جعفری , کاظم اسماعیلی , بیژن قهرمان , مدل سازی فیزیکی و بررسی تاثیر مشخصه های هیدرولیکی سیلاب سریع بر تلفات انتقال در آبراهه نفوذپذیر (رودخانه های فصلی) , کنفرانس بیل المللی علوم و مهندسی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۰
 5. محبوبه فرزندی , سیدحسین ثنائی نژاد , حجت رضایی پژند , بیژن قهرمان , الگوی برآورد متوسط رطوبت نسبی روزانه در نواحی سواحلی ایران , دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۲۹
 6. سید حسن موسوی فضل , علیرضا فریدحسینی , بیژن قهرمان , پهنه بندی اراضی قابل توسعه آبیاری تحت فشار استان سمنان به کمک روشهای زمین آمار بر اساس کیفیت آب(مطالعه موردی:دشت مغان) , چهارمین سمینار ملی توسعه پایدار روش های آبیاری تحت فشار , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۱۵
 7. تکتم فکوری , حجت امامی , بیژن قهرمان , مهدی مهاجرپور , تخمین سرعت نفوذ نهایی و لحظه ای آب در خاک با استفاده از توابع انتقالی , نخستین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۰۹
 8. سیدمحمد کالوندی , رمضان طهماسبی , سعیدرضا خداشناس , بیژن قهرمان , بررسی آزمایشگاهی تاثیرات آب مغناطیسی با شوریهای متفاوت بر روی جوانه زنی گندم , اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۰۹
 9. احسان توکلی , بیژن قهرمان , کامران داوری , حسین انصاری , بررسی اثرات اصلاح داده‌های دما بر دقت مقادیر برآورد شده تبخیر ـ تعرق مرجع در استان خراسان شمالی , نخستین همایش ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۰۱
 10. سیدمحمد کالوندی , سعیدرضا خداشناس , بیژن قهرمان , رمضان طهماسبی , آنالیز روش های مختلف منحنی سنجه در برآورد رسوب ورودی به سدها مطالعه موردی سد دوستی , نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۱۸
 11. محمود دانشورکاخکی , ناصر شاه نوشی فروشانی , بیژن قهرمان , فرزانه صالحی رضاابادی , بررسی و پیش بینی بارندگی سالانه و تخمین تغذیه ناشی از بارندگی به مخازن آب های زیر زمینی دشت تایباد , الگوهای پایدار در مدیریت منابع آب , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۰۱
 12. طلا یزدان پناه , سعیدرضا خداشناس , کامران داوری , بیژن قهرمان , افزایش کارایی مصرف اب در بخش کشاورزی و تاثیر آن بر ذخیره آب زیر زمینی , کنفرانس ملی توسعه منابع آب – , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۱۰
 13. حسین شریفان , بیژن قهرمان , مطالعه اثر بارندگی با احتمالات مختلف بر الگوی کشت , دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۰۸
 14. امیر حق وردی , کورش محمدی , سید اسداله محسنی موحد , بیژن قهرمان , شبیه سازی میزان و شوری زه آب خروجی از زهکش های زیرزمینی در شبکه آبیاری و زهکشی دشت تبریز-کاربرد توامان مدل های شبکه عصبی مصنوعی و SALTMOD , دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۰۸
 15. سمیرا امیدی , بیژن قهرمان , برآورد ضریب هدایت هیدرولیکی اشباع ماتریس و منافذ درشت خاک (با استفاده از توابع انتقالی، فرکتال و روش لوله های مویین) , هفتمین کنفرانس هیدرولیک آب ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۲۱
 16. مجتبی شفیعی , بیژن قهرمان , حسین انصاری , کامران داوری , بررسی آماری حداکثر بارش محتمل 24 ساعته براساس تصحیح ضریب فراونی هرشفیلد , سومین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۳
 17. طلا یزدان پناه , کامران داوری , سعیدرضا خداشناس , بیژن قهرمان , افزایش راندمان آبیاری و نقش آن در وضعیت آب زیرزمینی , سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۳
 18. حسین شریفان , بیژن قهرمان , بررسی تاثیر تغییرات پتانسیل آبی بر الگوی کشت , سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۳
 19. امیر حق وردی , کورش محمدی , بیژن قهرمان , سید اسداله محسنی موحد , تعیین ساختار بهینه مدل های پزسپترون برای شبیه سازی عملکرد مدل SALTMOD در برآورد سطح ایستابی (مطالعه موردی دشت تبریز) , سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۳
 20. مینا حسین پورطهرانی , کامران داوری , بیژن قهرمان , انشقاق رویکردی موثر در شبیه سازی بارندگی ماهانه در مناطق خشک و نیمه خشک , سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۳
 21. سیدمجتبی قدمی , محمد پورحسن , بیژن قهرمان , برنامه ریزی و مدیریت بهره برداری از منابع آب با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی (مطالعه موردی دشت نیشابور-سبزوار) , سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۷/۲۳
 22. مینا حسین پورطهرانی , بیژن قهرمان , کامران داوری , بهره برداری بهینه از سیستم های مخازن سدها با استفاده از سیستم های استنتاج فازی , چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۲/۱۷
 23. مینا حسین پورطهرانی , کامران داوری , بیژن قهرمان , کاهش قواعد منطق فازی در بهره برداری مخازن , دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی-محور بهره برداری , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۲/۱۰
 24. عزیزالله ایزدی , امین علیزاده , کامران داوری , بیژن قهرمان , مدیریت منابع آبهای زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: دشت نیشابور) , نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۱۶
 25. میثم مجیدی خلیل ا باد , بیژن قهرمان , کامران داوری , علیرضا آستارائی , اصلاح ناثیر شوری بر منحنی واسنجی بلوک گچی , نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۱۶
 26. فاطمه نژادعبدا له , بیژن قهرمان , کامران داوری , تعادل یابی بیلان آب زیرزمینی در یک دشت بحرانی , نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۱۶
 27. نسرین سیاری , بیژن قهرمان , کامران داوری , بررسی توزیع رطوبت خاک تحت سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی (SDI) در باغات پسته، مطالعه موردی: اراضی رفسنجان با آبهای شور , نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۱۶
 28. عزیزالله ایزدی , کامران داوری , امین علیزاده , بیژن قهرمان , مروری بر مراحل مختلف مدل سازی شبکه های عصبی برای کاربرد در پیش بینی پارامترهای منابع آب با تاکید بر آبهای زیرزمینی , نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۱۶
 29. محمد تاج بخش , عزیزالله ایزدی , بیژن قهرمان , محاسبه حداکثر بارش محتمل 24 ساعته (24PMP) به روش هانسون (مطالعه موردی: شمان استان خراسان). , نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۱۶
 30. عبدالله ملافلابی , کامران داوری , بیژن قهرمان , مقایسه روشهای آبیاری در زعفران زراعی , سومین‌ همایش گیاهان دارویی , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۸/۰۲
 31. ابوذر حاتمی یزد , بیژن قهرمان , سعیدرضا خداشناس , تعیین الگوهای توزیع زمانی بارش در ایران , هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی رودخانه , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۱/۲۲
 32. آذین زمان زاده , بیژن قهرمان , محمد جواد منعم , کامران داوری , ارجحیت روش توزیع آب در شبکه‌های آبیاری بر مبنای تقاضا , همایش ملی مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۲/۱۲
 33. آذین زمان زاده , کامران داوری , بیژن قهرمان , حسن دانایی فخر , کاربرد مدل کوپام (COPAM) در طراحی و ارزیابی عملکرد شبکه‌های آبیاری , همایش ملی مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۲/۱۲
 34. نسرین سیاری , بیژن قهرمان , کامران داوری , بررسی توزیع شوری خاک تحت سیستم آبیاری قطره‌ای (SDI) در باغات پسته , دومین کنفرانس آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲/۰۳
 35. سعید راستگوشهرستانی , بیژن قهرمان , کامران داوری , مقایسه موردی چهار روش MPSIAC، EPM، FAO و BLM در برآورد فرسایش و رسوب حوضه آبخیز تنگ کنشت , دومین کنفرانس دانشجوئی منابع آب و خاک , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۲/۲۳
 36. بیژن قهرمان , كاربرد زمين آمار در طراحي شبكه هاي اندازه گيري در هيدرولوژي , ششمين كنفرانس بين المللي امار ايران , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۶/۰۴
 37. بیژن قهرمان , نگرش آماري بر افزايش تدريجي تبخير- تعرق گياه مرجع در مشهد و پيامدهاي احتمالي آن , اولين كنفرانس ملي بررسي راهكاراهاي مقابله با بحران اب , تاریخ: ۱۳۸۰/۱۲/۱۸
 38. بیژن قهرمان , مديريت بهره برداري از مخازن سدها: راهكاري مناسب براي مقابله با خشكسالي , اولين كارگاه اموزشي و تخصصي بررسي خشكسالي استان فارس , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۷/۲۷